Advokat bistand og konfliktmægling

Advokat bistand og konfliktmægling
Fritidshusejernes Landsforening tilbyder advokatbistand og konfliktmægling.

Advokatbistand
FL har indgået aftaler med tre advokater, som medlemsforeningerne kan henvende sig til om juridiske spørgsmål. I første fase tager advokaten en dialog med medlemsforeningen, vurderer sagen og kommer med råd om hvordan foreningen kan komme videre. Denne bistand er uden udgift for medlemsforeningerne. Ønsker en medlemsforening at engagere en af de tre advokater sker det for medlemsforeningens egen regning.

De tre advokater er:

Advokat Gert Storkborg Jensen
Advokathus Nord
www.advokathusnord.dk
dækker Region Nordjylland og Region Midtjylland

Advokat Hans Vestergaard
Bonnesen Advokater
www.bonnesen.dk
dækker Region Syddanmark

Advokat Michael Nathan
CPH Lex
www.cphlex.dk
dækker Region Hovedstaden og Region Sjælland

Angivelsen af dækningsområde er vejledende. Medlemsforeningerne kan rette henvendelse til alle advokaterne.

Konfliktløsning
Mange ting kan gå i hårdknude i en medlemsforening. Naboer kan komme i konflikt, en bestyrelse kan ikke komme videre p.g.a. indbyrdes splid. For at yde bistand i sådanne situationer har FL indgået aftale med Center for Konfliktløsning, der kan yde mæglingsbistand i sådanne sager.

Også her er princippet, at medlemsforeningerne kan henvende sig til Center for Konfliktløsning, beskrive sagen og få en vejledning til at komme videre.
Ønsker en medlemsforening at engagere Center for Konfliktløsning til løsning af en egentlig mæglingsopgave sker det for medlemsforeningens egen regning.

Center for Konfliktløsning
Mægler Jesper Bastholm Munk (dækker Sjælland og øer)
Mægler Anne Rebsdorf (dækker Jylland og Fyn)
www.konfliktloesning.dk

Såvel advokaterne som mæglerne står til rådighed som dirigenter på medlemsforeningernes generalforsamlinger. Medlemsforeningerne indgår selv de konkrete aftaler herom.

Her kan du læse den fulde aftale mellem FL, advokaterne og Center for Konfliktløsning.