Seneste nyt

DSC 3474copy
 
 

 

Indlæg d. 28. marts 2018

Generalforsamling 2018
Holdninger blev skærpet, vedtægter moderniseret og formand og bestyrelse blev genvalgt.

Fritidshusejernes Landsforening afholdt generalforsamling den 23. marts, hvor formanden Johs Chr Johansen blev genvalgt. Generalforsamlingen gennemførte en vedtægtsreform, der præciserer, demokratiserer, decentraliserer og moderniserer Fritidshusejernes Landsforening. (de nye vedtægter kan læses her).

Generalforsamlingen justerede tillige Fritidshusejernes Landsforenings holdninger, så FL er mere skarp og præcis i en række af de spørgsmål, som optager danske fritidshusejere. Det drejer sig bl.a. om planlovens bestemmelser for beboelse, kystsikring, udlændinges køb af sommerhuse, og overførsel af sommerhusområder til byzone. (Fritidshusejernes Landsforenings holdninger kan læses her).

 

Indlæg d. 18. januar 2018.

Fritidshusejernes Landsforening har i et høringssvar angående ny kompetencefordeling i lov om kystbeskyttelse anbefalet, at der fortsat sker en statslig styring af kystbeskyttelsen, i høringssvaret Fritidshusejernes Landsforening.

FL's Nyhedsbreve.

FL udsender 4 - 8 gange årligt nyhedsbreve til medlemsforeningernes bestyrelser. Nyhedsbrevene kan læses her.

Forsikringstilbud

HUSK forsikringstilbudet
Fritidshusejernes Landsforening har som bekendt indgået nye attraktive aftaler om forsikringer til vore medlemsforeninger. Der er løbende udsendt materiale til medlemsforeningerne om de nye forsikringstilbud. Du kan læse nærmere om vore nye forsikringsmuligheder her.