Up

Forslag til landsplandirektiv 2019 for udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen

Forslag til landsplandirektiv 2019 for udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen.

Erhvervsministeriet har fremlagt et forslag til landsplandirektiv for udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen, som skal understøtte vækst og jobpotentiale i de kystnære områder i hele Danmark.

Forslaget er udarbejdet på baggrund af ansøgninger fra kommuner, der ønsker at omplacere og udlægge sommerhusgrunde for bedre udnyttelse og kvalitet af sommerhusområder.

Der er frist for at sende bemærkninger til forslaget den 20. maj 2019 kl.10.

Sidst på foråret 2019 forventes det, at erhvervsministeren kan udstede landsplandirektivet om udlæg og omplacering af sommerhusområder endeligt.

Høringen samt bilag kan hentes her på høringsportalen.

DNs høringssvar til udkast til landsplandirektiv for udlæg og omplacering af sommerhusomr i KNZ
FL's Høringssvar til Erhvervsstyrelsen vedrørende udkast landsplandirektiv om omplacering af sommerhuse
 
 
Powered by Phoca Download