Fritidshusejernes Landsforenings udvalg

Fritidshusejernes Landsforenings udvalg
Nedenfor findes udvalgssammensætningen efter hovedbestyrelsens konstituerende møde den 24. november 2017. Som det fremgår er der fortsat rum for medlemmer, der kan bidrage til landsforeningens arbejde, så tøv ikke med at rette henvendelse til sekretariatet.


Udvalg for FL-relationer
Udvalg for FL-relationer arbejder med interne forhold i FL. Der er nedsat følgende udvalg:


a. Medlem (markedsføring, hvervning, fastholdelse, konfliktløsning internt i medlemsforeninger og arrangementer for medlemsforeninger)
Består af: Anker Storgaard, Benedicte Helvad og Flemming Jensen, Kongsgård

b. Kommunikation (web-site, nyhedsbrev, presse og it)
Består af: Ivan Munk, Johs Chr Johansen, Kaj Holdensen og Morten Dam

c. Forsikring (indgåelse af aftaler, kontakt til selskaber og forsikringsmægler)
Består af: Johs Chr Johansen og Kaj Holdensen.

d. Politik (holdninger, politikker og udviklingsplaner, samt vedtægter og forretningsorden)
Består af: Johs Chr Johansen, Sten Scheller, Ivan Munk  

e. Huse på lejet grund (de særlige forhold, som knytter sig til huse på lejet grund)

Består af: Anker Storgaard,


Udvalg for myndighedsrelationer
Udvalg for myndighedsrelationer varetager myndighedskontakt, behandler henvendelser fra myndigheder og afgiver høringssvar, når landsforeningen høres i diverse spørgsmål. Udvalgene kan også tage initiativ til at fremsende landsforeningens synspunkter i relevante sager.

Landsforeningen modtager flere hundrede sager høring hvert år. Det er naturligvis ikke alle sager, landsforeningen svarer på. Henvendelser fra myndigheder modtages i landsforeningens sekretariat, der fordeler henvendelserne til de relevante udvalg.

Der er nedsat følgende udvalg:
 
f. Plan (planlov, lokalplaner, deklarationer og fredning)
Består af: Johs Chr Johansen og Kaj Holdensen

g. Natur (kystbeskyttelse, diger, vandløb, (bade)broer og naturbeskyttelse)

Består af: Morten Dam og Ole Simmelholt.

h. Infrastruktur (veje, renovation, kloak, post, tele, tv og internet)

Består af: John Hedelund